Các thành tích đạt được

  • 24/03/2020

Trong quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ công nhân viên chức Công ty than Núi Hồng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công Hạng Ba – năm 1985; Huân chương Lao động Hạng Ba – năm 1990; Huân chương Lao động Hạng Nhì – năm 1995; Huân chương Lao động Hạng Nhất – năm 2000; Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc Lập Hạng Nhì – năm 2010

 

 

 

* Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể:
+ Tập thể CBCNV Công ty Than Núi Hồng năm 1985, 2008, 2014
+ Tập thể CBCNV phân xưởng Khai thác năm 2002
+ Tập thể CBCNV phân xưởng Vận tải năm 2003
+ Tập thể CBCNV phân xưởng Đường sắt năm 2007

* Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty than Núi Hồng đã vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng các phần thưởng sau:
+ Bộ Công Thương: Tặng thưởng 03 cờ và 19 bằng khen.
+ Bộ Y tế: Tặng thưởng 1 Bằng khen.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Tặng thưởng 17 cờ và 39 Bằng khen.
+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tặng thưởng 01 cờ 08 Bằng khen.
+ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên: Tặng thưởng 09 Bằng khen.
+ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tặng thưởng 01 Bằng khen.
+ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Tặng thưởng 02 cờ và 08 Bằng khen.
+ Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Tặng thưởng 17 cờ và 04 Bằng khen
+ Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ: Tặng thưởng 10 cờ và 05 Bằng khen