Công ty than Núi Hồng sản xuất trên 300 ngàn tấn than sạch

  • 20/08/2019

Từ đầu năm đến nay, Công ty than Núi Hồng thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – CTCP sản xuất được trên 315 ngàn tấn than sạch các loại, đạt 61% kế hoạch năm 2019.

Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất than cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công ty than Núi Hồng còn có doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ khác như: vận chuyển đường sắt; sản xuất và tiêu thụ đá cho các nhà máy xi măng; sản xuất vỏ bao xi măng; sản xuất vật liệu xâu dựng; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng sức khỏe và hỗ trợ điều trị cho công nhân các đơn vị trong Tập đoàn; dịch vụ khách sạn… Do vậy, công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động ở mức thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu  đồng/người/tháng.

 

Đến nay, Công ty than Núi Hồng đã sản xuất đạt 61% kế hoạch năm 2019

Trong những tháng còn lại của năm nay, công ty đề ra nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch sản xuất Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – CTCP giao, cung cấp đủ, kịp thời cả về số lượng, chất lượng than cho các nhà máy nhiệt điện và xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, công ty sẽ tăng cường bóc đất đảm bảo tiến độ để ra than theo kế hoạch, làm tốt công tác pha trộn chế biến than, chủ động nguồn than sạch đáp ứng tiêu thụ trong mùa mưa… Đồng thời, công ty phấn đấu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố thiết bị, công trình, sự cố cháy nổ. Than Núi Hồng cũng nỗ lực tăng cường quản trị chi phí, quản lý tiền lương, vật tư thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động…