Lãnh đạo qua các thời kỳ

  • 23/03/2020

I. Đảng bộ Công ty than Núi Hồng

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công ty Than Núi Hồng luôn là một khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng với sự phát triển của Công ty Than Núi Hồng, Đảng bộ đã trải qua 13 lần Đại hội, ban đầu với 22 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại 04 chi bộ, đến nay Đảng bộ đã có 160 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty Than Núi Hồng luôn gắn công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thường xuyên giáo dục đảng viên nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức các đợt học tập chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó nhận thức và năng lực hoạt động lãnh đạo của đội ngũ đảng viên nâng cao là động lực để Đảng bộ lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua 35 năm, Đảng bộ Công ty Than Núi Hồng đã tổ chức kết nạp được 225 đảng viên mới và liên tục phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhiều năm liền được huyện ủy Đại Từ công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu

II. Tổ chức công đoàn Công ty than Núi Hồng

Tổ chức Công đoàn Công ty Than Núi Hồng đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe,bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đưa công nhân đi tham quan nghỉ mát, điều dưỡng phục hồi chức năng nhằm nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt các cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đều được Ban giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện giúp đỡ để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ động viên, vận động công nhân viên chức tham gia các phong trào lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm,tham gia xây dựng các quy chế quản lý của đơn vị, quản lý chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực và đạt hiệu quả cao, duy trì tốt việc vận động CBCNV tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do chính quyền và công đoàn các cấp phát động, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn. Trong 35 năm qua,tập thể CBCNV Công ty Than Núi Hồng đã thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc quyên góp ủng hộ quỹ trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam… và giúp đỡ hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng như: Xây dựng trường học,Khu tập thể giáo viên, xây dựng nhà Văn hóa, Xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, tham gia ủng hộ địa phương phát triển cơ sở hạ tầng để xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các gia đình chính sách… trong 35 năm qua với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng thành tích. Năm2009, Công đoàn Công ty than Núi Hồng đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng thưởng Bằng khen về phong trào thi đua lao động giỏi và phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

III. Tổ chức Đoàn thanh niên Công ty than Núi Hồng

Tổ chức Đoàn thanh niên Công ty than Núi Hồng là lực lượng luôn đi đầu trong các phong trào tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với các phong trào như: Thanh niên xung kích vì ngày mai lập nghiệp, khi tổ quốc cần, Thanh niên 3 sẵn sàng… tập thể đoàn viên thanh niên của Công ty than Núi Hồng luôn tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Trải qua 35 năm, tổ chức Đoàn thanh niên của Công ty than Núi Hồng luôn là một điểm sáng về phong trào đoàn và công tác thiếu niên nhi đồng, luôn được huyện đoàn Đại Từ xét công nhận là Tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc và được Trung ương đoàn tặng thưởng Bằng khen tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh 05 năm liền (1994-1998)

IV. Tổ chức Hội cựu chiến binh Công ty than Núi Hồng

Tổ chức Hội Cựu chiến binh của Công ty than Núi Hồng được thành lập từ tháng 11năm 2003 và đã được đông đảo hội viên tự nguyện tham gia. Toàn thể hội viên Hội cựu chiến binh Công ty Than Núi Hồng đã phát huy tốt truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực trong lao động sản xuất và gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Hội đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy và lãnh đạo Công ty than Núi Hồng trong quá trình xây dựng và phát triển.