Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Công ty than núi hồng - VVMI

Than Núi Hồng: Thi đua là tạo sức bật mới

  • 02/05/2015

Trong giai đoạn 2010 – 2014, Công ty Than Núi Hồng đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất để phong trào thực sự lan tỏa mạnh mẽ đến các tổ đội sản xuất. Phong trào đã khích lệ tính sáng tạo và chủ động của mỗi cá nhân và tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Than Núi Hồng: Thi đua là tạo sức bật mới
125 sáng kiến trong vòng 5 năm

Công ty lấy phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là mũi nhọn. Trong 5 năm qua, Công ty đã công nhận đưa vào áp dụng 125 sáng kiến và giải pháp hợp lý hoá sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của đơn vị của 170 lượt tác giả và đồng tác giả. Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến đạt trên 1 tỷ 158 triệu đồng. Điển hình là: Sáng kiến: “Thay đổi kiểu gối đỡ bánh răng nón đầu trên trục đứng di chuyển máy xúc E2503”. Giá trị làm lợi trên 75 triệu đồng. Tác giả: Đỗ Huy Trinh; Nguyễn Xuân Toản; Phạm Thị Tâm; Trịnh Văn Mạnh; Sáng kiến: “Giảm Denner sợi ngang tiết kiệm nhựa và phụ gia kéo vỏ bao xi măng”. Giá trị làm lợi đạt trên 50 triệu đồng. Tác giả: Tạ Hồng Quý; Nguyễn Phi Khanh; Hoàng Ngọc Quỳnh; Phạm Văn Vẻ….

Khoán quản trị và khoán chi phí cũng được Công ty chú trọng. Hàng năm các đơn vị, phòng ban của Công ty luôn được Tổng công ty khen thưởng vì có thành tích tốt trong quản lý kỹ thuật, cơ điện, tài chính, khoán quản trị… với số tiền thưởng hàng trăm triệu đồng.

Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến

Trong những năm qua, Công ty đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa thể thao với hình thức lồng ghép và gắn liền với nhiệm vụ SXKD trong từng tháng, quý, năm kế hoạch như phong trào: Thi đua giữ gìn xe, máy tốtThi đua tăng năng suất lao độngThi đua phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất; Thi đua đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình như: Lê Mạnh Cường – Công nhân vận hành máy xúc (bậc 7/7), Phân xưởng Khai thác đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010; Công nhân Ngô Quốc Đạt – thợ sửa chữa điện (bậc 7/7) Phân xưởng Cơ điện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014 và Tập thể phân xưởng Cơ điện đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen năm 2014… Kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tạo nên sức bật mới, đó cũng là hiệu quả thiết thực từ những đổi mới mang tính sáng tạo của các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Trong 5 năm (2010-2014), Công ty Than Núi Hồng đã xét và công nhận cho 125 lượt tập thể lao động xuất sắc; 412 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 15 cá nhân đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tổng công ty; 01 cá nhân đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn; 01 cá nhân đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tập đoàn; 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ ; 05 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và 08 cá nhân được Bộ Công Thương tặng bằng khen… Đó là những cá nhân, tập thể điển hình trong các phong trào thi đua của Công ty.

Phong trào thi đua sôi nổi và hiệu quả, đó chính là việc gắn phong trào thi đua với các mục tiêu sản xuất kinh doanh; tạo động lực trực tiếp, thiết thực cho người lao động để người lao động tâm huyết và trách nhiệm hơn với công việc được giao và quan trọng hơn đó là không phô trương, hình thức và không lãng phí trong suốt quá trình thực hiện các chương trình thi đua. Đó cũng chính là bài học kinh nghiệm mà Công ty Than Núi Hồng đã chia sẻ tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc.

Theo Tạp chí Công thương