Công ty Than Núi Hồng: Khai thác gắn với bảo vệ môi trường

  • 22/04/2017

Năm 2015, Công ty Than Núi Hồng tiếp tục hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và trở thành một trong những đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP. Có được thành công trên là do tinh thần thi đua lao động của tập thể CB,CNV và sự phối hợp giữa Công ty với chính quyền địa phương trong quản lý chặt chẽ khoáng sản thuộc những điểm mỏ đã được bàn giao, quy hoạch.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Là đơn vị khai thác than lộ thiên, Công ty Than Núi Hồng luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường như lập báo cáo đánh giá các tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các dự án mới, xin cấp phép khai thác nước ngầm và xả nước thải, nộp đầy đủ các nghĩa vụ về môi trường cho địa phương nơi đơn vị đóng quân và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm theo quy định. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như: Tích cực xử lý các chất thải rắn nguy hại trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị. Cụ thể, Than Núi Hồng đã lắp đặt 08 máy lọc bụi tại các nhà chuyển hướng trên tuyến băng tải cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn Thái Nguyên, sử dụng xe nước tưới đường để dập bụi tại các tuyến đường vận chuyển trên công trường, đường dân sinh khu vực xóm Đoàn Kết nơi có xe của khách hàng tiêu thụ than của Công ty chạy qua, lắp đặt 01 hệ thống máy lọc nước rửa chi tiết dính dầu tại phân xưởng cơ điện, tạo các hố lắng ba cấp để lọc nước moong khai thác trước khi bơm thoát nước ra môi trường.

Hàng loạt các cải tiến kỹ thuật được đưa vào sản xuất kinh doanh: Trong sản xuất than, Công ty tổ chức sản xuất một cách hợp lý, khai thác tập trung dứt điểm khu vực tầng thấp trước mùa mưa bão để giảm bớt chi phí bơm thoát nước. Huy động thiết bị tránh dàn trải, có phương án bố trí máy xúc, máy gạt hợp lý, đồng bộ, các máy xúc lớn cần hạn chế di chuyển và thực hiện công việc phụ trợ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Sử dụng thiết bị vận tải theo thứ tự ưu tiên xe HOWO -> xe BELLAZ -> xe Kpaz để nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí nhiên liệu. Tăng cường xúc than chọn lọc và làm sạch mặt tầng xúc than tại vỉa để nâng cao hệ số thu hồi than sạch tối thiểu tăng 0,2% so với kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu tổn thất tài nguyên như kế hoạch Tổng Công ty giao, đào hố bơm thoát nước trong đá và xử lý nước bơm qua hố lắng để tận thu than trong nước bơm và than trôi do mưa bão nhằm tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và tăng tỷ lệ thu hồi than.

Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động. Chính vì thế, Công ty Than Núi Hồng luôn quan tâm tới công tác bảo hộ lao động, nhằm mục đích hạn chế thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động; đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt. Công ty luôn quan tâm và tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, đồng thời duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác An toàn-vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) đúng quy định pháp luật và quy định của cấp trên.

Toàn Công ty nói chung và các đơn vị nói riêng đều tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể, sát thực về công tác AT – VSLĐ, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường sản xuất. Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ phân công trách nhiệm cụ thể giữa chuyên môn và công đoàn, tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động bộ máy an toàn tại các đơn vị. Trong mọi hoạt động, từ công tác giao nhận công việc, quản lý, ghi chép sổ sách; công tác đảm bảo AT – VSLĐ, tới công tác lập kế hoạch AT – VSLĐ đều được Công ty quản lý và thực hiện một cách nghiêm túc. Công ty và các đơn vị sản xuất đã thường xuyên quan tâm thực hiện vệ sinh công nghiệp. Tại các nơi làm việc đã bố trí đủ mặt bằng, đảm bảo tạo điều kiện chiếu sáng hợp lý, thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ…bố trí đủ xe chở nước tưới đường, dập bụi tại các vị trí sản xuất và đường vận chuyển, vị trí kho than. Công ty còn tổ chức tập huấn kiến thức an toàn cho người lao động, triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy thông qua việc ban hành các văn bản, treo băng rôn, khẩu hiệu…Lãnh đạo Công ty và thủ trưởng đơn vị luôn quan tâm tạo môi trường lao động, điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Công ty đã tổ chức mua sắm, trang cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân và các phương tiện kỹ thuật an toàn cho người lao động, chất lượng được đảm bảo và cung cấp đúng niên hạn quy định. Các bữa ăn ca cho cán bộ công nhân tại Công ty đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe và điều trị ban đầu tại trạm y tế của Công ty; thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo định lượng dinh dưỡng.

http://vccinews.vn/news/16112/cong-ty-than-nui-hong-khai-thac-gan-voi-bao-ve-moi-truong.html