Than Núi Hồng: Nâng cao hệ số thu hồi than sạch

  • Thứ Năm, 08/02/2018

(TN&MT)- Trước thực tế trong khai thác than gặp nhiều khó khăn do các vị trí khai thác đều giáp trụ, trữ lượng cạn kiệt, chất lượng than không ổn định… Công ty Than Núi Hồng đã có những  giải pháp xử lý hiệu quả tại các khu vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi than sạch, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên.

Đặc thù của mỏ than Núi Hồng phân bố dạng thấu kính, chất lượng than không đồng nhất xen kẽ giữa các lớp đá kẹp, xít sét nên ảnh hưởng đến công nghệ khai thác và chất lượng than. Trước thực tế đó Công ty đã lập kế hoạch khai thác tài nguyên trên cơ sở tài liệu địa chất kết hợp với thăm dò bổ sung để nắm bắt chính xác chất lượng và trữ lượng than khu vực khai thác, đặc biệt là tại các vị trí trụ vỉa giáp lớp kẹp để có kế hoạch, phương án khai thác phù hợp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty cho biết, do đặc thù của mỏ như vậy nên Công ty xác định công tác kỹ thuật giữ vai trò quyết định đến giá thành sản xuất, năng suất lao động. Đặc biệt, Công ty đưa ra các giải pháp để tận thu tối đa tài nguyên và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên cho năm 2017, 2018 và những năm tiếp theo như: Quản trị tốt công tác quản lý tài nguyên than thông qua công tác đo đạc cập nhật vỉa, đặc biệt là các vị trí vỉa có biến động để trên cơ sở đó lập kế hoạch khai thác sát với biến động của vỉa than; Dọn sạch đất đá bề mặt vỉa trước khi vào sản xuất; Khai thác phân loại trực tiếp tại tuyến nên tận thu được tài nguyên và tiết kiệm được chi phí sản xuất than. Được biết, một giải pháp đơn giản mà nâng cao giá trị của tài nguyên của Công ty đó là bố trí lao động thủ công lựa chọn than xô trong phần tận thu đất đá và xít than để nghiền thành cám 5 và sàng tận thu cám 7…

.

Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ, mặc dù khó khăn còn nhiều nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, bằng quyết tâm và nỗ lực của CBCNV, Công ty than Núi Hồng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017. Sản lượng than nguyên khai đạt 107%; doanh thu đạt 114%; lương bình quân đạt 119% .

Điều đáng ghi nhận ở Công ty Than Núi Hồng nữa đó là Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt phối hợp tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý tài nguyên than,  đất đai trong ranh giới đã được Nhà nước giao. Đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của Công ty với địa phương trong hơn 30 năm qua được gìn giữ và vun đắp.

Năm 2018, mục tiêu của toàn ngành Than cũng như của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc là: “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, đổi mới là vấn đề trọng tâm, cốt lõi, an toàn lao động là hàng đầu. Theo đó, Công ty sẽ tăng cường đổi mới công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất than; ứng dụng tin học hóa vào các khâu sản xuất….“thông minh hóa” trong ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành…; đổi mới về mô hình tổ chức. Đồng thời, thực hiện tốt bảo vệ tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường; sản xuất, chế biến các chủng loại than đáp ứng yêu cầu của thị trường…