Than Núi Hồng: Vượt khó nhờ tiết kiệm năng lượng

  • Thứ Tư, 04/03/2015

Trong bối cảnh đầy thách thức khó khăn, việc tiết kiệm chi phí trong sản xuất là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, công ty than Núi Hồng – VVMI (Tổng công ty Công Nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin) đã không ngừng triển khai các giải pháp, phát huy sáng kiến để tiết kiệm năng lượng (TKNL) nhằm giúp các đơn vị tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Nhận thấy tỉ lệ tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất cao, Công ty đã tích cực đầu tư đổi công nghệ, thay mới trang các thiết bị đã cũ và lạc hậu. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn tiết kiệm năng lượng thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã đề ra.

Nhằm tiết kiệm triệt để ở các khâu sản xuất, Công ty đưa ra các giải pháp cho hệ thống điện hạ thế tại phân xưởng Cơ điện; Giải pháp cho hệ thống máy hàn 1 chiều tại các phân xưởng; Giải pháp cho hệ thống máy hàn 1 chiều tại các phân xưởng; Giải pháp cho hệ thống máy nhào, máy đùn tại phân xưởng VLXD; Nâng cao hệ số công suất tại các trạm biến áp… ước tính sau khi thực hiện, Than Núi Hồng tiết kiệm được 987.805kWh/năm, tương đương trên 1tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Công ty còn đề xuất biện pháp tiết kiệm năng lượng dầu như: Lắp đặt các đồng hồ đo đếm tại từng phân xưởng sản xuất. Việc đo đếm tình hình tiêu thụ năng lượng của từng phân xưởng sẽ phân tích, đánh giá được tình hình tiêu thụ năng lượng và định mức tiêu hao năng lượng cho các thiết bị.

Để tiết kiệm điện thiết thực và mang lại hiệu quả hơn, ngoài việc ban hành các định mức tiêu thụ năng lượng cho phương tiện vận tải, Ban Giám đốc Công ty đã phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm các chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Từ đó, các cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp tốt trong vấn đề tiết kiệm năng lượng sẽ được khen thưởng…. Đây được xem là những giải pháp hữu hiệu góp phần giúp công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Mai Anh

http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/dien-hinh-tknl/t20438/than-nui-hong-vuot-kho-nho-tiet-kiem-nang-luong.html